Підтримка >

Умови перевезень

Загальні умови здійснення перевезень “ІнтерСітіПост®

1.Введення

1.1.На підставі цих Загальних умов здійснення перевезень (“Умови”) “ІнтерСітіПост®” здійснюватиме транспортування та/або організацію транспортування вантажів (“вантажі”).
1.2.Залежно від того, у якому населенному пункті України вантаж передається “ІнтерСітіПост®” для перевезення, термін “ІнтерСітіПост®”  означає кожну з компаній та суб’єктів підприємницької діяльності, що діють під іменем та логотипом обслуговування “ІнтерСітіПост®”.
1.3.“ІнтерСітіПост®”має право залучати третіх осіб для надання послуг і виконання умов договорів як від свого імені, так і від імені своїх співробітників, посередників та контрагентів, кожний з яких вправі користуватися перевагами цих Умов.
1.4.У цих Умовах термін “накладна” (House Waybill/HWB) означає стандартну транспортну/вантажну накладну “ІнтерСітіПост®”.
1.5.Діючі Загальні умови здійснення перевезень “ІнтерСітіПост®” та Тарифи розміщені в Інтернеті на сайті : http://intercitypost.com
 

2.Межі послуг, що надаються

2.1.Якщо не досягнуто домовленості про надання будь-яких додаткових послуг, послуги “ІнтерСітіПост®” обмежені прийняттям вантажу, вантажним перевезенням або його організацією і доставкою вантажу вантажоодержувачу.
2.2.Відправник вантажу  погоджується з тим, що для цілей транспортування “ІнтерСітіПост®”  об’єднує його вантаж з вантажами інших  вантажовідправників , що перевезення вантажу може здійснюватися через будь-які  проміжні зупинні пункти на розсуд  “ІнтерСітіПост®” і що  “ІнтерСітіПост®” може не відстежувати маршрут руху окремих вихідних або вхідних  вантажів по всім сортувальним центрам.
 

3.Умови перевезення

3.1.Цей розділ визначає різні обмеження та умови, що встановлюють межі та регулюють обсяг послуг, що пропонуються  “ІнтерСітіПост®”. Цей розділ також містить роз’яснення стосовно наслідків надання  відправником вантажу для перевезення, що не відповідають цим вимогам.
3.2.Обмеження та умови надання послуг
“ІнтерСітіПост®”  не пропонує послуги з перевезення вантажів,характеристики яких виходять за рамки  обмежень, що наведені  нижче у пунктах 3.2.1-3.2.4.
3.2.1.Вага місця вантажу не повинна перевищувати 31,5 кілограмів або 70 кілограмів (залежно від пункту відправлення та призначення вантажу), розмір вантажу не повинен перевищувати 270 сантиметрів  у довжину або в сукупності 330 сантиметрів  при вимірі у довжину та в обхваті.
3.2.2.Оголошена вартість  вантажу не повинна перевищувати 20.000,00грн. Якщо оголошена вартість вантажу перевущує вказану суму, то про таке перевезення відправник письмово попереджує “ІнтерСітіПост®” для здійснення додаткового страхування вантажу.
3.2.3.Вантажі не повинні містити будь-яких заборонених предметів, перерахованих на вищевказаному сайті.
3.2.4.Вантажі не повинні містити товари, здатні створити загрозу життю людей або тварин або будь-яким транспортним засобам, або здатні іншим чином вплинути на інші товари, що транспортуються “ІнтерСітіПост®” , або
нанести їм збиток, а також не повинні містити товарів, транспортування яких заборонено відповідно до чинного законодавства.
Відправник вантажу повинен точно та повно вказати усі дані, внесені до накладної, і правильно   вказати контактну інформацію відправника вантажу та одержувача вантажу.
Відправник вантажу  повинен забезпечити належне пакування та маркування місць вантажу, опис і класифікацію вмісту  кожного місця вантажу та додавання необхідної документації до кожного місця вантажу (у кожному окремому випадку) таким чином, щоб вони були придатні для транспортування та відповідали  вимогам Умов та чинного законодавства.
3.3.При перевезенні швидкопсувних та термочутливих вантажів передбачається погодження відправника вантажу з тим, що транспортування здійснюється на його власний ризик. “ІнтерСітіПост®”   не вживає особливих заходів для транспортування таких вантажів.
3.4.Відмова у перевезенні та його призупинення
3.4.1.Якщо “ІнтерСітіПост®”   стає відомо, що вантаж не відповідає будь-якому із зазначених вище обмежень чи умов, “ІнтерСітіПост®”може відмовити у транспортуванні відповідного місця вантажу (або будь-якого вантажу, частиною якого він є), а якщо перевезення вже здійснюється, “ІнтерСітіПост®”   має право призупинити перевезення та затримати вантаж до надходження інструкцій від відправника вантажу.
3.4.2.“ІнтерСітіПост®” також вправі призупинити перевезення, якщо доставка узгодженому одержувачу вантажу не може бути здійснена з двох спроб, якщо одержувач вантажу відмовляється прийняти вантаж, якщо  “ІнтерСітіПост®”  не може здійснити доставку у зв’язку з наданням невірної адреси (за умови, що 
“ІнтерСітіПост®”  використовувало усі розумні способи для з’ясування правильної адреси) або внаслідок того, що правильна адреса знаходиться в населенному пункті, відмінному від пункта, який зазначен  у накладній, або якщо при доставці вантажу “ІнтерСітіПост®” не може отримати належні з одержувача вантажу суми.
3.4.3.У тих випадках, коли “ІнтерСітіПост®” має право призупинити перевезення вантажу, воно також вправі повернути вантаж відправнику вантажу на свій розсуд.
3.4.4.Відправник вантажу несе всі розумні витрати “ІнтерСітіПост®”  (включаючи вартість зберігання), відшкодовує понесені витрати, податки та інші збори, необхідність сплати яких могла виникнути у “ІнтерСітіПост®”. У випадку повернення вантажу, відправник вантажу також несе відповідальність за оплату вартості зворотнього перевезення, що розраховується у відповідності до діючих тарифів “ІнтерСітіПост®”.
3.4.5.“ІнтерСітіПост®” не відшкодовує збитки, які відправник вантажу може понести у зв’язку з перевезенням “ІнтерСітіПост®”  вантажів, що не відповідають обмеженням або умовам, встановленим у пункті 3.2 вище, а у випадку призупинення  “ІнтерСітіПост®” перевезення на підставі, що передбачена цими Умовами, відправник вантажу не вправі претендувати на будь-яке відшкодування оплаченої ним вартості перевезення.
3.4.6.“ІнтерСітіПост®” має право, але не зобов’язане, у будь-який час відкривати та перевіряти вміст будь-якого вантажу, переданого йому для транспортування.

4.Оплата

4.1.Тарифи за перевезення та інші послуги визначені у Тарифних Довідниках та розміщені на сайті, та, у випадку, якщо вони не сплачуються до відправлення вантажу, мають бути сплачені протягом 3 днів після одержання рахунку або в такий інший період, який буде у письмовій формі узгоджений відправником вантажу та “ІнтерСітіПост®”. Якщо не передбачено іншого, для цілей питання, що розглядається, рахунок буде вважатися отриманим через три робочих дні після дати його виставлення.
4.2.Якщо вимагається, щоб “ІнтерСітіПост®” сплатило будь-які  збори від імені відправника вантажу, одержувача вантажу або будь-якої іншої сторони, та  “ІнтерСітіПост®”не може отримати від відповідної особи відшкодування такої суми на запит протягом 3 днів, така сума буде підлягати сплаті відправником вантажу за вимогою. Це положення також застосовується до випадків, коли одержувач вантажу або, у випадку покладання витрат на третю особу, така третя особа, не сплачує будь-яких платежів, які вона має сплатити.
4.3.На будь-які суми, що підлягаються сплаті на користь “ІнтерСітіПост®” , оплата яких прострочена, можуть нараховуватися відсотки за ставкою 0,1% на день, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.
4.4.Якщо будь-яка сума не сплачена відправником вантажу, одержувачем вантажу або будь-якою третьою особою у відповідності до цих Умов, “ІнтерСітіПост®” може затримати будь-які вантажі, що перевозяться, до отримання повної сплати, або може продати такі вантажі з обігом виручки на погашення заборгованості згідно з законодавством, що застосовується. Будь-яка непогашена заборгованість залишається такою, що підлягає сплаті.

5.Страхування

5.1.На підставі цього пункту Угоди “ІнтерСітіПост®” здійснюватиме страхування вантажів.
5.2.Вантаж
Будь-який вантаж (згідно з графою «Опис вкладеного»)окрім виключеного.
5.3.Страхове покриття
Починається з моменту прийняття вантажу до перевезення від вантажовідправника та закінчується в момент доставки  вантажу одержувачу, включаючи проміжне складське зберігання в період перевезення.
5.4.Страхова сума
У розмірі оголошеної вартості, зазначеної в накладній “ІнтерСітіПост®”.
5.5.Страхові ризики“
З відповідальністю за всі ризики” – вантажі застраховані на випадок втрати та/або пошкодження з будь-якої причини.
Під втратою вантажу розуміється:
5.5.1. Фізичні чи хімічні зміни, через які вантаж стає цілком знеціненим та не підлягає використанню за прямим призначенням;
5.5.2. Зникнення окремого місця вантажу або частини місця вантажу;
5.5.3. Факт неприбуття вантажу в пункт призначення в строк, після якого, згідно з нормативними документами (накладної/ договору перевезення), вантаж вважається втраченим.
Під пошкодженням вантажу розуміється фізичні чи хімічні зміни, через які зменшилася вартість вантажу.
5.6.Детальна інформація щодо страхування вантажів надана в Тарифних Довідниках та на сайті http://intercitypost.com

6.Перерва у наданні послуг

6.1.Якщо ІнтерСітіПост™” не може розпочати або продовжити перевезення вантажу відправника вантажу з причин, що перебувають поза контролем “ІнтерСітіПост®” , відправник вантажу не вправі заявляти про порушення договору з боку “ІнтерСітіПост®” , однак при цьому “ІнтерСітіПост®”  уживе всіх заходів, що є розумними з практичної точки зору у ситуації, що склалася, для початку або продовження перевезення.
6.2.Прикладами обставин, що підпадають під дію цього пункту, є порушення повітряних або наземних перевезень у зв’язку з поганими погодними умовами, пожежами та повенями, війнами, тероризмом, ворожими діями та
громадянськими заворушеннями, актами (діями) урядових та інших владних органів і трудових суперечок або примусових дій, що стосуються «ІнтерСітіПост®» або будь-якої іншої особи.

7.Гарантія повернення платежів

7.1.Стосовно окремих послуг і пунктів призначення “ІнтерСітіПост®” може запропонувати гарантію повернення платежів. Детальна інформація про її застосування, про відповідну доставку, а також про крайній строк
приймання вантажу щодо відповідних послуг і пунктів призначення, як передбачено на сайті , є актуальною на момент приймання вантажу для перевезення та може бути додатково підтверджена шляхом звернення до місцевого інформаційного центру “ІнтерСітіПост®” за місцем перебування відправника вантажу. У випадку дії гарантії повернення платежів, якщо  “ІнтерСітіПост®”не здійснює доставку вантажу протягом належного періоду часу(терміни доставки наведені в Тарифних Довідниках та на сайті http://intercitypost.com) , то за письмовим запитом повертає гроші відправнику вантажу (або будь-якій іншій особі, яка оплатила перевезення), або враховує їх при оплаті відправником вантажу наступних перевезень, у розмірі вартості послуг з перевезення (або, у випадку, якщо відповідні строки не дотримані тільки щодо окремих місць вантажів, що складаються з декількох місць, у розмірі, пропорційному частині вартості послуг з перевезення таких місць вантажу), без урахування будь-яких додаткових зборів, ПДВ, або будь-яких податків та зборів, припускаючи, що умови, встановлені у Довідниках та на сайті, виконані.
7.2.Гарантія не діятиме, якщо прострочення доставки є результатом:
7.2.1.Невідповідності обмеженням та умовам, встановленим пунктом 3.2.1.;
7.2.2.Здійснення “ІнтерСітіПост®” права утримання у відповідності до цих Умов;
7.2.3.Якщо застосовуються пункт 3.3 або пункт 6.
Для уникнення сумнівів, відповідальність “ІнтерСітіПост®”по гарантії повернення платежів обмежена вищевикладеним, і не є додатковою обставиною або гарантією доставки вантажу в строк.

8.Відповідальність

8.1.Якщо норми національного законодавства не застосовуються, відповідальність “ІнтерСітіПост®” настає лише за дії, здійснені за відсутності розумної турботи та належного професіоналізму, виключно на підставі цих Умов. У тій мірі, в якій це допускається правом, що застосовується, розмір такої відповідальності “ІнтерСітіПост®”  обмежується величиною суми транспортування за один вантаж, за винятком випадків, коли вантаж був застрахований відправником у відповідності до пункту 5 Умов.
8.2.З урахуванням положень пункту 8.3., відправник вантажу має право одержати відшкодування, що перевищує ліміт відповідальності “ІнтерСітіПост®”, визначений пунктом 7.2 вище,нормами національного законодавства. Це можливо у випадку, якщо відправник вантажу вказав у накладній більш високу вартість вантажу і не вніс за це додаткову плату згідно з пунктом 5. Якщо відправник вантажу вказав більш високу вартість вантажу і вніс відповідну плату, відповідальність “ІнтерСітіПост®”обмежується розміром доведених збитків, що не перевищують оголошеної вартості вантажу. Оголошена вартість вантажу у будь-якому випадку не може перевищувати обмежень, встановлених у пункті 3.2.2.
8.3. “ІнтерСітіПост®” не несе відповідальності за виключно фінансові збитки, такі як вартість альтернативного транспортування, упущена вигода, втрата сприятливої господарської можливості або доходи, неотриманні внаслідок невикористання вантажу, спричинені будь-якою втратою, пошкодженням вантажу або місця вантажу, або простроченням у його доставці, незалежно від того, чи була оголошена вартість такого вантажу у відповідності до пункту 7.2.

9.Доставка

“ІнтерСітіПост®”  здійснює доставку вантажу одержувачу, вказаному у накладній, або іншій особі, яка за оцінкою “ІнтерСітіПост®”  має повноваження на одержання вантажу від імені одержувача (як наприклад, особи, що  знаходяться в одній будівлі з одержувачем, або афілійовані з ним).
“ІнтерСітіПост®”  вправі використовувати електронні прилади для одержання підтвердження доставки, а  відправник погоджується з тим, що “ІнтерСітіПост®”  не можна пред’явити претензію виключно на тій підставі,
 що доставка вантажу підтверджується роздруківкою підпису одержувача вантажу, одержаною та  збереженою в електронній формі.

10.Порядок пред’явлення претензій

Усі претензії до “ІнтерСітіПост®”  повинні пред’являтися в письмовій формі у розумні строки, при цьому у  випадку пошкодження вантажу, включаючи його часткову втрату не пізніше, ніж через 14 днів з моменту одержання вантажу, а у випадку затримки доставки вантажів не пізніше, ніж через 21 день  з моменту передачі вантажу особі, яка уповноважена на його отримання, норми національного законодавства не передбачають іншого.
Крім того, “ІнтерСітіПост®”   не несе відповідальності по відношенню до будь-якого вантажу у випадку, якщо  судовий розгляд розпочатий або письмове повідомлення про його початок представлено по  закінченні шести місяців після одержання відповідного вантажу або (у випадку неодержання   вантажу) по закінченні шести місяців після дати, коли вантаж мав бути доставлений. Вказане  положення не стосується прав відправника вантажу, передбачених нормами національного законодавства.

11.Повний характер угоди

“ІнтерСітіПост®”  виходить з того, що усі умови договору між “ІнтерСітіПост®”  та відправником вантажу містяться у цьому  документі. Якщо відправник вантажу бажає будь-яким чином змінити ці умови, така  зміна має бути оформлена в письмовій формі та скріплена підписом відправника вантажу та  представника “ІнтерСітіПост®” до того, як вантаж буде прийнятий “ІнтерСітіПост®” до перевезення.
Кур’єри “ІнтерСітіПост®” не уповноважені вести переговори з відправником, робити заяви або завіряти документи від імені “ІнтерСітіПост®”. Стосунки відправника з “ІнтерСітіПост®” будуються на його телефонном, факсимільном або електронном спілкуванні з менеджерами (при необхідності з іншими відповідальними співробітниками “ІнтерСітіПост™”) та обміні офіційними документами.
Підпис відправника на накладній “ІнтерСітіПост®” автоматично означає заключення Угоди з “ІнтерСітіПост®” на наведених Умовах.

12.Право, що застосовується

Ці Умови, а також будь-яка Угода, частиною якого вони є, регулюються в повній мірі вимогами законодавства України.